Obsah košíku
Obsah košíku 0 položek ( 0 ks )
0
Kontakt
Tel:      731459402
E-mail:  kulisek@kulisek.eu
Kulíšek na Facebooku
Naše spřátelené weby
Více zde

Nákupní řád elektronického obchodu Kulisek.eu

1) ZÁKLADNÍ POJMY


Provozovatel elektronického obchodu

Provozovatelem elektronického obchodu KULISEK.EU je fyzická osoba Tomáš Kyrš, IČ87505118, DIČ , podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného v Jihlavě dne 15.5.2019. Provozovatel prodává zákazníkům obnošené oděvy pro děti.

č.účtu pro platby: 1833744017/3030 Zákazník

Osoba vstupující do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že nakupuje zboží prezentované v nabídce provozovatele.

Objednávka

Zboží nebo několik kusů zboží, které si zákazník vybral v katalogu provozovatele za účelem koupě.

Rezervace
Totéž jako objednávka - jedná se o objednávku, která nebude expedována okamžitě, ale až po uplynutí 10-ti denní rezervační doby nebo kdykoliv dříve na vyžádání zákazníka.

2) ZÁVAZKY PROVOZOVATELE

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat:

  • zboží, které si zákazník objednal prostřednictvím elektronického katalogu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou apod.) 
  • zboží, které je v souladu s normami a hygienickými předpisy platnými na území ČR 
  • dále se provozovatel zavazuje, že:

       1. bude ke každé objednávce přistupovat s maximální pečlivostí a zodpovědností


       2. bude zákazníka informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky                                      

       3. vpřípadě nesplnění dodacích lhůt stanovených v elektronickém katalogu (2-5 dnů)

           bude o tomto stavu zákazníka včas informovat

       4. bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny včetně DPH, které zákazník zaplatí za

           zboží a za dopravu 
       5. osobní údaje zákazníka bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je

           žádným jiným subjektům a bude je využívat pouze k vyřízení

           objednávky.Prohlašujeme, že se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme

           zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. Toto ustanovení zůstává v

           platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele elektronického obchodu

3) ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

•    Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko OBJEDNAT), je považována za závaznou v celém rozsahu(Občanský zákoník § 544-545,zákon č.40/1964 Sb.)Pokud nebude odeslaná objednávka na dobírku zákazníkem v řádnem termínu vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a smluvní pokuta ve výši 150kč(dle § 544 zákona č. 40/1964 Sb.)
•    Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři
•    Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze provozovatel (obvykle po dohodě se zákazníkem, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity zákazníka)
•    Pokud zákazník opakovaně stornuje z jakéhokoliv důvodu svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat (po předchozím upozornění)

4) REZERVACE ZBOŽÍ

Provozovatel umožňuje zákazníkům využívání systému rezervací - jedná se o pozdější odeslání nákupu, díky němuž má zákazník možnost ušetřit peníze na poštovném tím, že sloučí své nákupy v rozmezí 10ti dnů do jednoho balíčku.
Vážení zákazníci,
ačkoliv přidáváme každý týden pravidelně několik kusů zboží, uvědomujeme si, že ne vždy si z naší nabídky vyberete tolik kousků, aby pro vás byl nákup vzhledem k ceně poštovného finančně zajímavý. Je celkem pochopitelné, že nebudete chtít platit poštovné …Kč, když si vyberete zboží např. ve stejné nebo podobné hodnotě.
Totéž platí i tehdy, když nakupujete z vícero novinek po sobě jdoucích, i zde je zcela zbytečné platit poštovné opakovaně.
Z tohoto důvodu jsme pro vás zavedli rezervace objednaného zboží a níže se dozvíte jak rezervace fungují, jak se obsluhuje rezervační systém a jaké mají rezervace výhody.

Jak rezervace fungují
-
-
-
-

Pravidla rezervací
•    objednaného zboží platí po dobu max. 10 dnů od první objednávky v "sadě"
•    Po uplynutí 15 dnů je vaše objednávka v případě dobírky odeslána na vaši adresu; v případě bankovního převodu vám zašleme souhrnné podklady pro jednorázovou platbu
•    Rezervované zboží je závazně objednáno - z rezervací nelze zboží vyjmout. Vyjmutí zboží má za následek storno celé rezervace a do budoucna si vyhrazujeme právo takového zákazníka neobsluhovat
•    Pokud z naší strany nebude nabídnuto v rozmezí 10ti dnů přidání nového zboží, prodlužujeme vaše rezervace
•    Prodloužení rezervací však není možné, pokud si vy nevyberete z nabídky z důvodů, které nastaly na vaší straně (dovolená apod.)

Výhody rezervací
•    Neplatíte opakovaně poštovné - to zaplatíte pouze jednou po ukončení rezervace
•    V případě bankovního převodu neposíláte několik plateb, ale pouze jednu souhrnnou platbu
•    Do balíčku můžete zboží střádat až 10 dnů od první objednávky - během těchto 10ti dnů vybíráte z několika přidání zboží. Máte velkou šanci dosáhnout na poštovné zdarma (v případě, že cena zboží přesáhne 1500,-Kč, poštovné nehradíte, hradíte pouze dobírečné v případě zájmu o zaslání na dobírku)

5) CENY DOPRAVY A DODACÍ DOBY

  • Cena zboží nad 2000Kč - doprava je zdarma 
  • Cena zboží 120,-  při platbě předem

•    Balné do ceny nezapočítáváme!   
•    Ceny za dopravu jsou platné v rámci ČR
•    Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko OBJEDNAT), je považována za závaznou v celém rozsahu(Občanský zákoník § 544-545,zákon č.40/1964 Sb.)Pokud nebude odeslaná objednávka na    dobírku zákazníkem v řádnem termínu vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a smluvní pokuta ve výši 200kč(dle § 544 zákona č. 40/1964 Sb.)

  
 Podmínky pro poštovné zdarma:
•    dodržení rezervační doby maximálně 10ti dnů - po uplynutí 10ti dnů je automaticky započata nová rezervace. Tyto dvě rezervace nelze slučovat za účelem získání poštovného zdarma.
•    jedná se o finální hodnotu zakoupeného zboží - v případě, že bude tato hodnota vzhledem k využití možnosti navrácení některého zboží nižší než požadovaná částka, bude cena poštovného dodatečně zaúčtovaná do částky za vrácené zboží.

V případě platby předem zasílá provozovatel zboží do 1-3 pracovních dnů po připsání požadované částky na účet provozovatele.
V případě dobírky zasílá provozovatel zboží do 1-3 pracovních dnů od obdržení objednávky (v případě využití rezervace do 1-3 pracovních dnů od ukončení rezervace, případně po dohodě kdykoliv před uplynutím rezervační doby).
Provozovatel všechny zásilky včetně malých obálek odesílá prostřednictvím České pošty-doporučeně. Provozovatel si vyhrazuje možnost neobsluhovat v budoucnu zákazníky, kteří si záměrně nepřevezmou své balíčky v běžné úložní době.

6) PLATEBNÍ METODY

V současné době mohou zákazníci využit při placení zboží tyto platební styky:

  • Dobírka (zákazník uhradí za dodané zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště při přejímání zaslaného balíčku)
  • Platba předem (zákazník hradí dle výzvy k platbě prostřednictvím bankovního převodu, poštovní složenkou, GSM Bankingem apod.)

7) REKLAMACE


Pravidla reklamací:

Nereklamuji věci pokud napíšete že jsou malé( vždy jsou uvedeny míry), věc vypadá jinak než na obrázku(zboží, které si zákazník objednal, je zobrazeno v maximalní možné míře(změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít úpravou, různou světelnou intenzitou apod.)).

Vyreklamuji pouze věci, kde nebyla uvedena vada v popisku ( flek, díra). Věci však pečlivě kontroluji, a fotím z obou stran, pro případné prokázáni, že zboží bylo v pořádku.

Vyhrazuji si právo ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat (po předchozím upozornění) v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní.

 

•    Zboží nelze vracet na dobírku - jakékoliv takto vrácené zboží nebude provozovatel přijímat.
•    Vracené zboží však musí být v zcela původním stavu neprané, nežehlené, označeno původní identifikační etiketou s kódem zboží.
•    Zákazník je před zasláním zboží na adresu provozovatele povinen provozovatele na tuto skutečnost předem písemně e-mailem upozornit a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet(definovat katalogová čísla) - jakékoliv neoznámené zásilky nebude provozovatel přijímat
•    Zákazník je rovněž povinen sdělit provozovateli následné finanční vypořádání:
o    pokud si zákazník bude přát vrátit peníze za reklamované zboží na účet, přiloží k zásilce číslo bankovního účtu. Provozovatel následně nejpozději do 10 dnů převede finanční částku na uvedený účet( v případě zájmu o vrácení částky na adresu(složenkou) bude hodnota této částky ponížene o 30kč za poplatek složenky)
•    Provozovatel si vyhrazuje možnost ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat (po předchozím upozornění) v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní
•    V souladu se zákonem nelze uplatňovat reklamace na použité zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty na vrácení zboží
•    Náklady spojené s reklamací vždy hradí zákazník
•    Nakupující odešle vrácené zboží doporučeně na adresu sídla prodejce ( Zimní 5205/4, Jihlava, 58601)Zboží nelze vracet na dobírku.
•   
•    V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží


2011-2019 © Kulíšek | Johny 5 | Hosting
AUTOPNEU LINHART | Kulíšek | NSTools | Paintball Jihlava | PIZZERIA ROSA s.r.o.