Obsah košíku
Obsah košíku 0 položek ( 0 ks )
0
Kontakt
Tel:      731459402
E-mail:  kulisek@kulisek.eu
Kulíšek na Facebooku
Naše spřátelené weby
Více zde

Nákupní řád elektronického obchodu Kulisek.eu

1) ZÁKLADNÍ POJMY


Provozovatel elektronického obchodu
78
Provozovatelem elektronického obchodu KULISEK.EU je fyzická osoba Ing. Tomáš Kyrš, IČ 08168083, DIČ CZ 7810134585 , podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného v Jihlavě dne 15.5.2019. Provozovatel prodává zákazníkům obnošené oděvy pro děti.

č.účtu pro platby: 1833744017/3030 Zákazník

Osoba vstupující do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že nakupuje zboží prezentované v nabídce provozovatele.

Objednávka

Zboží nebo několik kusů zboží, které si zákazník vybral v katalogu provozovatele za účelem koupě.

Rezervace
Totéž jako objednávka - jedná se o objednávku, která nebude expedována okamžitě, ale až po uplynutí 10-ti denní rezervační doby nebo kdykoliv dříve na vyžádání zákazníka.

2) ZÁVAZKY PROVOZOVATELE

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat:

  • zboží, které si zákazník objednal prostřednictvím elektronického katalogu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou apod.) 
  • zboží, které je v souladu s normami a hygienickými předpisy platnými na území ČR 
  • dále se provozovatel zavazuje, že:

       1. bude ke každé objednávce přistupovat s maximální pečlivostí a zodpovědností


       2. bude zákazníka informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky                                      

       3. vpřípadě nesplnění dodacích lhůt stanovených v elektronickém katalogu (2-5 dnů)

           bude o tomto stavu zákazníka včas informovat

       4. bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny včetně DPH, které zákazník zaplatí za

           zboží a za dopravu 
       5. osobní údaje zákazníka bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je

           žádným jiným subjektům a bude je využívat pouze k vyřízení

           objednávky.Prohlašujeme, že se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme

           zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. Toto ustanovení zůstává v

           platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele elektronického obchodu

3) ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

•    Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko OBJEDNAT), je považována za závaznou v celém rozsahu(Občanský zákoník § 544-545,zákon č.40/1964 Sb.)Pokud nebude odeslaná objednávka na dobírku zákazníkem v řádnem termínu vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a smluvní pokuta ve výši 150kč(dle § 544 zákona č. 40/1964 Sb.)
•    Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři
•    Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze provozovatel (obvykle po dohodě se zákazníkem, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity zákazníka)
•    Pokud zákazník opakovaně stornuje z jakéhokoliv důvodu svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat (po předchozím upozornění)

4) REZERVACE ZBOŽÍ

Provozovatel umožňuje zákazníkům využívání systému rezervací - jedná se o pozdější odeslání nákupu, díky němuž má zákazník možnost ušetřit peníze na poštovném tím, že sloučí své nákupy v rozmezí 10ti dnů do jednoho balíčku.
Vážení zákazníci,
ačkoliv přidáváme každý týden pravidelně několik kusů zboží, uvědomujeme si, že ne vždy si z naší nabídky vyberete tolik kousků, aby pro vás byl nákup vzhledem k ceně poštovného finančně zajímavý. Je celkem pochopitelné, že nebudete chtít platit poštovné …Kč, když si vyberete zboží např. ve stejné nebo podobné hodnotě.
Totéž platí i tehdy, když nakupujete z vícero novinek po sobě jdoucích, i zde je zcela zbytečné platit poštovné opakovaně.
Z tohoto důvodu jsme pro vás zavedli rezervace objednaného zboží a níže se dozvíte jak rezervace fungují, jak se obsluhuje rezervační systém a jaké mají rezervace výhody.

Jak rezervace fungují
-
-
-
-

Pravidla rezervací
•    objednaného zboží platí po dobu max. 10 dnů od první objednávky v "sadě"
•    Po uplynutí 15 dnů je vaše objednávka v případě dobírky odeslána na vaši adresu; v případě bankovního převodu vám zašleme souhrnné podklady pro jednorázovou platbu
•    Rezervované zboží je závazně objednáno - z rezervací nelze zboží vyjmout. Vyjmutí zboží má za následek storno celé rezervace a do budoucna si vyhrazujeme právo takového zákazníka neobsluhovat
•    Pokud z naší strany nebude nabídnuto v rozmezí 10ti dnů přidání nového zboží, prodlužujeme vaše rezervace
•    Prodloužení rezervací však není možné, pokud si vy nevyberete z nabídky z důvodů, které nastaly na vaší straně (dovolená apod.)

Výhody rezervací
•    Neplatíte opakovaně poštovné - to zaplatíte pouze jednou po ukončení rezervace
•    V případě bankovního převodu neposíláte několik plateb, ale pouze jednu souhrnnou platbu
•    Do balíčku můžete zboží střádat až 10 dnů od první objednávky - během těchto 10ti dnů vybíráte z několika přidání zboží. Máte velkou šanci dosáhnout na poštovné zdarma (v případě, že cena zboží přesáhne 1500,-Kč, poštovné nehradíte, hradíte pouze dobírečné v případě zájmu o zaslání na dobírku)

5) CENY DOPRAVY A DODACÍ DOBY

  • Cena zboží nad 2000Kč - doprava je zdarma 
  • Cena zboží 120,-  při platbě předem

•    Balné do ceny nezapočítáváme!   
•    Ceny za dopravu jsou platné v rámci ČR
•    Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko OBJEDNAT), je považována za závaznou v celém rozsahu(Občanský zákoník § 544-545,zákon č.40/1964 Sb.)Pokud nebude odeslaná objednávka na    dobírku zákazníkem v řádnem termínu vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a smluvní pokuta ve výši 200kč(dle § 544 zákona č. 40/1964 Sb.)

  
 Podmínky pro poštovné zdarma:
•    dodržení rezervační doby maximálně 10ti dnů - po uplynutí 10ti dnů je automaticky započata nová rezervace. Tyto dvě rezervace nelze slučovat za účelem získání poštovného zdarma.
•    jedná se o finální hodnotu zakoupeného zboží - v případě, že bude tato hodnota vzhledem k využití možnosti navrácení některého zboží nižší než požadovaná částka, bude cena poštovného dodatečně zaúčtovaná do částky za vrácené zboží.

V případě platby předem zasílá provozovatel zboží do 1-3 pracovních dnů po připsání požadované částky na účet provozovatele.
V případě dobírky zasílá provozovatel zboží do 1-3 pracovních dnů od obdržení objednávky (v případě využití rezervace do 1-3 pracovních dnů od ukončení rezervace, případně po dohodě kdykoliv před uplynutím rezervační doby).
Provozovatel všechny zásilky včetně malých obálek odesílá prostřednictvím České pošty-doporučeně. Provozovatel si vyhrazuje možnost neobsluhovat v budoucnu zákazníky, kteří si záměrně nepřevezmou své balíčky v běžné úložní době.

6) PLATEBNÍ METODY

V současné době mohou zákazníci využit při placení zboží tyto platební styky:

  • Dobírka (zákazník uhradí za dodané zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště při přejímání zaslaného balíčku)
  • Platba předem (zákazník hradí dle výzvy k platbě prostřednictvím bankovního převodu, poštovní složenkou, GSM Bankingem apod.)

7) REKLAMACE


Pravidla reklamací:

Nereklamuji věci pokud napíšete že jsou malé( vždy jsou uvedeny míry), věc vypadá jinak než na obrázku(zboží, které si zákazník objednal, je zobrazeno v maximalní možné míře(změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít úpravou, různou světelnou intenzitou apod.)).

Vyreklamuji pouze věci, kde nebyla uvedena vada v popisku ( flek, díra). Věci však pečlivě kontroluji, a fotím z obou stran, pro případné prokázáni, že zboží bylo v pořádku.

Vyhrazuji si právo ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat (po předchozím upozornění) v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní.

 

•    Zboží nelze vracet na dobírku - jakékoliv takto vrácené zboží nebude provozovatel přijímat.
•    Vracené zboží však musí být v zcela původním stavu neprané, nežehlené, označeno původní identifikační etiketou s kódem zboží.
•    Zákazník je před zasláním zboží na adresu provozovatele povinen provozovatele na tuto skutečnost předem písemně e-mailem upozornit a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet(definovat katalogová čísla) - jakékoliv neoznámené zásilky nebude provozovatel přijímat
•    Zákazník je rovněž povinen sdělit provozovateli následné finanční vypořádání:
o    pokud si zákazník bude přát vrátit peníze za reklamované zboží na účet, přiloží k zásilce číslo bankovního účtu. Provozovatel následně nejpozději do 10 dnů převede finanční částku na uvedený účet( v případě zájmu o vrácení částky na adresu(složenkou) bude hodnota této částky ponížene o 30kč za poplatek složenky)
•    Provozovatel si vyhrazuje možnost ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat (po předchozím upozornění) v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní
•    V souladu se zákonem nelze uplatňovat reklamace na použité zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty na vrácení zboží
•    Náklady spojené s reklamací vždy hradí zákazník
•    Nakupující odešle vrácené zboží doporučeně na adresu sídla prodejce ( Zimní 5205/4, Jihlava, 58601)Zboží nelze vracet na dobírku.
•   
•    V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží


2011-2019 © Kulíšek | Johny 5 | Hosting
AUTOPNEU LINHART | Kulíšek | NSTools | Paintball Jihlava | PIZZERIA ROSA s.r.o.